Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Farmasi, UKM

Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan 

Sarjana Farmasi Klinikal (MPharm Clin)

Brosur

Bagi pertanyaan mengenai kos pengajian untuk Ijazah Sarjana / Ijazah Kedoktoran, sila rujuk disini. 

 

Bagi pertanyaan lanjut, sila hubungi:


Dr. Siti Azdiah Abdul Aziz
Penyelaras Program Sarjana Farmasi Klinikal 
+603-9289 7960
pfkffar@ukm.edu.my

 

Mrs. Norlaili Nazarudin
Pembantu Tadbir
+603-9289 7074
laili.farmasi@ukm.edu.my