Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Farmasi, UKM

Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan

Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian

Brosur

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Prof. Madya Dr. Ernieda Md Hatah

Ketua Program (Prasiswazah)
+603-9289 7328
kppffar@ukm.edu.my

Cik Rosmiza Binti Musa

Penolong Pendaftar
+603-9289 7783
 kpffar@ukm.edu.my

Pn Rosliza Binti Abd. Rahman

Pembantu Tadbir
+603-9289 7265
lyzarahman@ukm.edu.my