Fakulti Farmasi | Faculty of Pharmacy, UKM

 Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan | Advancing Pharmacy For Health

Tahniah! kepada semua penerima geran penyelidikan GUP 2020.