SEKRETARIAT PRASISWAZAH

 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan