SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

1. Ringkasan Program

Program Sarjanamuda Perakaunan dibentuk untuk menghasilkan graduan perakaunan yang berilmu, analitikal, berkompetensi dan berintegriti untuk memenuhi keperluan tenaga kerja profesional dalam bidang perakaunan. Program ini telah melahirkan ramai pakar perakaunan tersohor di agensi kerajaan dan organisasi swasta yang mewarnai landskap industri dalam negara. Dalam program ini, pelajar akan dilengkapkan dengan ilmu dan kemahiran perakaunan terkini dalam bidang berkaitan seperti perakaunan kewangan, audit, percukaian, sistem maklumat perakaunan dan tadbir urus korporat. Program ini membuka sejumlah peluang kerjaya yang luas seperti akauntan kewangan, juruaudit, akauntan kos, penganalisis kewangan, eksekutif perbankan dan kewangan, perunding cukai dan banyak lagi. .

Terdapat tiga laluan yang ditawarkan oleh program ini; laluan konvensional, laluan profesional dan laluan industri. Laluan konvensional ialah laluan di mana pelajar perlu mengikuti kerja kursus dan latihan industri selama enam bulan. Untuk laluan profesional pula, di samping kerja kursus dan latihan industri selama enam bulan, pelajar boleh mengambil dua kertas peperiksaan profesional pada tahun akhir pengajian di universiti dan menghabiskan kertas peperiksaan yang lain selepas tamat pengajian. Laluan ini menyediakan jalan pantas untuk pelajar menjadi ahli badan profesional seperti ACCA, MICPA-CA ANZ dan CIMA. Laluan ketiga ialah laluan industri di mana pelajar perlu menjalani sangkutan industri selama dua puluh empat jam kredit yang bersamaan dengan latihan industri selama dua belas bulan (setahun) pada tahun akhir pengajian. Laluan ini bertujuan untuk membina kemahiran kerja kepada pelajar sebelum memasuki dunia pekerjaan sebagai profesional perakaunan. Ini akan meningkatkan kebolehpasaran graduan kerana pelajar telah menerima pendedahan yang mencukupi dalam dunia profesyen perakaunan.

Untuk melayakkan diri ke program ini, pelajar perlu mendaftar dalam program Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dalam tahun pertama pengajian (kecuali program antarabangsa dan eksekutif). Pelajar boleh memohon untuk masuk ke program Sarjanamuda Perakaunan pada akhir tahun pertama pengajian dan pemilihan pelajar adalah berdasarkan keputusan akademik dan kuota pelajar untuk program ini.

2. Kehidupan di Fakulti

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan telah ditubuhkan pada 1 Januari 1974 merupakan antara fakulti yang terawal di Universiti Kebangsaan Malaysia. Lokasi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan adalah strategik; berada di pusat aktiviti yang berhampiran dengan kolej-kolej kediaman pelajar, Perpustakaan Tun Sri Lanang, dan Pusanika yang menyediakan banyak kemudahan seperti pos, kedai buku, pejabat aktiviti pelajar, bank, kafe dan lain-lain. Terdapat berbagai peluang program mobiliti kepada pelajar seperti program bersama rakan universiti di luar negara seperti Solbridge University (Korea), Gothernburg University (Sweden), Osaka University of Economics and Law (Jepun), Universitas Indonesia (Indonesia) dan lain- lain lagi. Di samping kegiatan akademik, pelajar-pelajar juga berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dengan menyertai kelab dan persatuan seperti Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (PMFEP), Kelab Keusahawanan, Kelab Perakaunan dan lain-lain. Pensyarah kursus turut mengadakan lawatan sambil belajar dan kajian lapangan di dalam mahupun luar negara untuk memenuhi keperluan kursus.

3. Maklumat Program

Fakulti : Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Kampus : Bangi, Selangor
Ijazah : Sarjana Muda Perakaunan
Tempoh program : 4 tahun
Hubungi : prasiswazahfep@ukm.edu.my
+603-89214928/ 3066

4. Kelebihan Program

i. Pensyarah berpengalaman dan pakar dalam bidang
ii. Modul kurikulum yang seimbang antara kemahiran teknikal perakaunan, kemahiran insaniah dan kemahiran komunikasi.
iii. Diiktiraf oleh badan professional perakaunan terkemuka dan mendapat sokongan yang kukuh dari pihak industri.
iv. Kurikulum program yang sentiasa disemak selaras dengan keperluan industri.
v. Pengecualian menduduki kertas peperiksaan profesional yang maksimum.
vi. Ditawarkan dalam tiga laluan yang unik. Memberi kebebasan kepada pelajar memilih mengikut matlamat masing-masing.
vii. Peluang untuk terlibat dalam program mobiliti, lawatan industri dan kajian lapangan untuk meningkatkan pembelajaran, membina jaringan, dan pembangunan karier
viii. Kemudahan fasiliti untuk memaksimakan pembelajaran