Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Sekretariat Prasiswazah

Direktori

PROF. MADYA DATIN DR NOR LIZA ABDULLAH

Timbalan Dekan Hal Ehwal Prasiswazah

DETAILS

DR MARA RIDHUAN CHE ABDUL RAHMAN

Bidang Tugas

Program Sarjana Muda Perakaunan

DR ABU HANIFAH AYOB

Bidang Tugas

Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan

PROF. MADYA DR HAZRUL IZUAN SHAHIRI

Bidang Tugas

Program Sarjana Muda Ekonomi

DR HAMIZAH ABD.HAMID

Bidang Tugas

Program Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi

DR ZALEHA YAZID

Bidang Tugas

Kursus Citra UKMFolio

DR NOOR HASNI JUHDI

Bidang Tugas

Citra Keusahawanan dan Aktiviti Keusahawanan Pelajar

DR AHMAD RAFLIS CHE OMAR

Bidang Tugas

Aktiviti Pelajar Kebajikan Pelajar

DR KHAIRUL NAZIYA KASIM


Dr. Rashan Syah Robuan

Bidang Tugas

Program Mobiliti / Pertukaran Pelajar

Dr. Tee Lain Tze

Bidang Tugas

Program UKMI

Dr. Suhaili Alma’ Amun

Bidang Tugas

Program Eksekutif (Ekonomi)

Dr. Amirul Hafiz Bin Mohd Nasir

Bidang Tugas

Program Eksekutif (Perakaunan)

En. Abdullah Sanusi Othman

Bidang Tugas

Program Eksekutif (Pentadbiran Perniagaan)

RAFIDAH BINTI ABDUL AZIZ

Bidang Tugas

PENOLONG PENDAFTAR SEKRETARIAT PRASISWAZAH

FATIN NURI BINTI BAHAROM


NORASHIKIN HUSSIN

Bidang Tugas

URUSAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI

ARIF HAKIMI SHAHARUDDIN

Bidang Tugas

URUSAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI

HASLINDA BUJANG

Bidang Tugas

URUSAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN

NONIWATI ABU OSTHMAN

Bidang Tugas

URUSAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

ASNIDA MAT DAUD

Bidang Tugas

URUSAN DOKUMENTASI PRASISWAZAH

SAHAIL ILYASA SULAIMAN