Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Sekretariat Prasiswazah

Galeri

Gallery Cover

Hari Interaksi

Tarikh: 14/08/2021
Foto oleh: Student

Gallery Cover

Webinar Kesukarelawanan

Tarikh: 04/06/2021
Foto oleh: Student

Gallery Cover

Talk Sharing 2021

Tarikh: 29/05/2021
Foto oleh: Student

Gallery Cover

National Accounting Competetion (NAC)

Tarikh: 24/04/2021
Foto oleh: Student

Gallery Cover

Coffee With Seniors (CWS)

Tarikh: 29/03/2021
Foto oleh: Student

Gallery Cover

Accounting Week (ACW)

Tarikh: 22/03/2021
Foto oleh: Student

Gallery Cover

Accounting Virtual Run (AVR)

Tarikh: 01/03/2021
Foto oleh: Student

Gallery Cover

Exit Program

Tarikh: 16/01/2021
Foto oleh: Student