SEKRETARIAT PRASISWAZAH

 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

Galeri

Minggu Kerjaya & Keusahawanan FEP

 25/05/2023
 Zukry Ahmad

Minggu Apresiasi Watan

 02/10/2023
 Hanafi

Bengkel My Portfolio Prasiswazah

 08/06/2022
 ZukryAhmad

Hari Interaksi

 14/08/2021
 Student

Webinar Kesukarelawanan

 04/06/2021
 Student

Talk Sharing 2021

 29/05/2021
 Student

National Accounting Competetion (NAC)

 24/04/2021
 Student