SEKRETARIAT PRASISWAZAH

 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

Dokumen dan Borang Prasiswazah

Tajuk No. Dokumen Salinan Lembut Dokumen Pautan
BORANG PENDAFTARAN KES KHAS Muat turun
PERMOHONAN MENDAPATKAN “ACCELERATE ELIGIBILITY LETTER ACCA” Klik ke Dokumen
BORANG PERMOHONAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN JUMLAH MATA JAM KREDIT (SEMESTER 1 SESI 2023/2024) Klik ke Dokumen
BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN KE PROGRAM SARJANA MUDA PERAKAUNAN BAGI PELAJAR DARI PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SESI KEMASUKAN 2022/2023 Muat turun
Borang Permohonan Pertukaran Laluan bagi pelajar Program Sarjana Muda Perakaunan Muat turun
Manual Registration Form Muat turun
Application Form To Increase The Number Of Credit Muat turun
BORANG PERMOHONAN TAMBAH/KURANG JAM KREDIT SEM 2 SESI 2022/2023 Klik ke Dokumen
Course Status Change Form Muat turun
Borang Tukar Taraf Kursus Muat turun
Borang Pengesahan Pendaftaran Kertas Ilmiah Muat turun
Borang Pendaftaran Kes Khas Prasiswazah Muat turun
Incomplete Grade Form (TL) Muat turun
Borang Gred Tidak Lengkap (TL) Muat turun
Borang Mobiliti UKM/FEP/M01/03 Muat turun