Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

PENERAJU INOVASI PENDIDIKAN

FPEND (berFikiran kritis | Pencetus perubahan | pEnyelesai masalah | beriNovasi | berfikiran global Dan beraspirasi kebangsaan)

PENGURUSAN

Pengurusan Fakulti Pendidikan terdiri daripada dekan, timbalan dekan, penolong dekan, pengerusi pusat, ketua program, penyelaras dan kakitangan perlaksana

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Terbahagi kepada pendidikan khas, sukan & rekreasi, pengajaran bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

Lebih 20 pengkhususan yang ditawarkan dengan 3 mod Utama (A: Penyelidikan, B: Kerja Kursus & Penyelidikan / Praktikum (40 unit) & C: Kerja Kursus Sahaja)

PROGRAM DOKTOR FALSAFAH

Lebih 20 pengkhususan yang ditawarkan dengan penulisan secara tesis sahaja

PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN TINGGI)

Kerja kursus dan disertasi yang merangkumi 6 blok (Pendidikan Tinggi Asas, Pendidikan Tinggi Lanjutan, Pendidikan Tinggi Profesionalisme, Pemantapan Pendidikan Tinggi, Kajian Tindakan & Disertasi)

PROGRAM EKSEKUTIF

8 pengkhususan ditawarkan samasa cuti sekolah bergantung kepada permintaan, secara kerja kurus & teradun dalam talian. Program ini adalah salah satu cara penjanaan kewangan kepada fakulti

Pembelajaran Komuniti Abad ke-21

Berteraskan 5 Kerangka Utama

Ciri Graduan dalam Komuniti
Jalinan bersama komuniti
Kolaborasi bersama komuniti
Pembangunan ilmu baharu bersama komuniti
Refleksi terhadap pembelajaran bersama komuniti

Mengapa Komuniti?...Pembelajaran berteraskan komuniti menerapkan pendekatan “komuniti sebagai tapak pembelajaran” di mana pemindahan pembelajaran berlaku dari bilik kuliah ke persekitaran “authentic.”