PENGENALAN

Fakulti Pendidikan bermula sebagai Jabatan Pendidikan di Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan pada tahun 1972. Kini dikenali sebagai FPEND, disokong oleh beberapa pusat kajian seperti 'Pusat Kajian Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran', 'Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan' , 'Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti', 'Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan' dan 'Pusat Kajian Pembudayaan STEM.

Dengan kepakaran 10 orang professor, 15  professor madya, dan 61 pensyarah, Fakulti Pendidikan telah melahirkan ramai graduan dan pendidik dalam pelbagai sektor awam termasuk swasta. Kini seramai 2003 orang pelajar mendaftar disini untuk terus Cemerlang Bersama.

Together We Excel...

Jom Belajar disini !

 

 

VISI

Fakulti Pendidikan Peneraju Inovasi Pendidikan untuk Masyarakat Berilmu & Dinamik ke Arah Kesejahteraan Sejagat.

MISI

Menjadi Fakulti Pendidikan terpilih yang inovatif, terkehadapan dan beriltizam menyediakan modal insan berkualiti untuk keperluan institusi pendidikan, industri dan masyarakat mengikut acuan kebangsaan yang memartabatkan Bahasa Melayu dan bertaraf antarabangsa sesuai dengan perkembangan sejagat.

 

MATLAMAT

Menjadi pusat ilmu pendidikan dan pengembangan modal insan yang berupaya:

  1. Melahirkan modal insan yang berkeupayaan tinggi dan menjadi pemimpin pendidikan dalam institusi pendidikan, industri dan masyarakat. 
  2. Mencipta, mengembang dan mengaplikasi ilmu pendidikan melalui penyelidikan, perundingan dan pengkomersilan produk pendidikan.
  3. Meneraju inovasi dalam ilmu pendidikan berkaitan kurikulum, pedagogi, pengurusan dan penilaian.
  4. Menjadi pemimpin ilmu pendidikan yang terkehadapan dalam pelbagai disiplin merentasi pelbagai institusi pendidikan, industri dan masyarakat.
  5. Menjadi pakar runding dan pusat rujukan ilmu pendidikan tersohor di dalam dan luar negara. 

 

PENGURUSAN

DEKAN

Prof. Dr. Mohd Mahzan Awang

 

TIMBALAN DEKAN

SISWAZAH: Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri

 

PENYELIDIKAN & INOVASI: Prof. Madya Dr. Melor Md Yunus

 

PRA-SISWAZAH: Dr. Harwati Hashim

 

JARINGAN & PENJANAAN: Dr. Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor

 

PENOLONG DEKAN

Keusahawanan & Kreativiti: Dr. Sheerad Sahid

 

Jaminan Kualiti & Strategi: Dr. Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

 

Pelajar & Alumni: Kosong

 

Pengajaran & Citra: Dr. Nor Hafizah Adnan

 

PENGERUSI PUSAT

Inovasi Pembelajaran & Pengajaran: Dr. Maslawati Mohamad

 

Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan: Dr. Bity Salwana Alias

 

Kepelbagaian Pendidikan: Dr. Harun Baharudin

 

Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti: Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin

 

Pembudayaan STEM: Prof Ts. Dr. Mohamad Sattar Rasul

 

KETUA PROGRAM

Siswazah-Pusat Kajian Pembudayaan STEM: Ts. Dr. Mohd Khalid Mohamad Nasir

 

 

Siswazah-Pusat Kajian Inovasi Pembelajaran & Pengajaran: Dr. Aidah Abd Karim

Siswazah-Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan: Dr. Ahmad Zamri Mansor

 

 

Siswazah-Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti: Dr. Khairul Farhah Khairuddin

Siswazah-Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan: Prof. Madya Dr. Ku Suhaila Ku Johari

 

 

Prasiswazah-Pendidikan Khas: Dr. Mohd Mokhtar Hj Tahar

Prasiswazah-Sukan & Rekreasi: Dr. Denise Koh Choon Lian

 

Prasiswazah-TESL: Dr. Nur Ehsan Mohd Said

 

PENYELARAS

Program Doktor Pendidikan-EDD: Dr. Ahmad Zamri Mansor

 

Makmal Pengajaran Autisme: Dr. Aliza Alias

 

 

Tunas UKM: Dr Kamariah Abu Bakar

Media: Ts. Dr. Mohd Khalid Mohamad Nasir

 

Strategi: Dr. Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

 

Jaringan Industri & Komuniti: Dr. Aida Hanim A. Hamid

 

Siswa: Dr. Muhammad Syawal Amran

 

Program Eksekutif PKP: Dr. Bity Salwana Alias

 

Citra: Dr. Siti Nur Diyana Mahmud

 

 

Alumni: Dr. Muhammad Sofwan Mahmud

PUSAT KAJIAN

Inovasi Pembelajaran & Pengajaran

Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti

Kepimpinan & Polisi Pendidikan

Kepelbagaian Pendidikan

Pembudayaan STEM

PERLAKSANA

KETUA PENTADBIRAN

KETUA: Dr. Rosafizah Mohamed Idrus

 

EKSEKUTIF: Pn. Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair