Fakulti Pendidikan | Faculty of Education “Peneraju Inovasi Pendidikan Berkualiti”

PENDIDIKAN SUKAN & REKREASI

PENDIDIKAN SUKAN & REKREASI

Fakulti Pendidikan bertujuan untuk memperluas pengetahuan semasa ke arah perubahan paradigma yang akan memperkuat dan meningkatkan profesion keguruan, serta meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu semasa dalam pendidikan. 

Akademik

Pautan

Perisian Turnitin

Hubungi