preloader

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education “Peneraju Inovasi Pendidikan Berkualiti”

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Fakulti Pendidikan bertujuan untuk memperluas pengetahuan semasa ke arah perubahan paradigma yang akan memperkuat dan meningkatkan profesion keguruan, serta meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu semasa dalam pendidikan. 

Akademik

Pautan

Perisian Turnitin

Hubungi