Fakulti Pendidikan | Faculty of Education “Peneraju Inovasi Pendidikan”

Fakulti Pendidikan bertujuan untuk memperluas pengetahuan semasa ke arah perubahan paradigma yang akan memperkuat dan meningkatkan profesion keguruan, serta meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu semasa dalam pendidikan.

Pautan

Perisian Turnitin

Hubungi