Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Pengajaran B. Inggeris Sebagai Bahasa Ke-2 (TESL)

Dr. Maslawati Mohamad (Pengerusi Pusat Kajian Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)

B. Ed TESL (Hons.); M. Sc. Corporate Communication; PhD (TESL)

Bidang Kepakaran:
English for Specific Purposes


Prof. Dr. Melor Md Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi)

BA (Nevada-Reno), MA (TESL) (Arizona), SLM (KPM), PhD(Bristol, UK)

Bidang Kepakaran:
English Language Education Innovative Pedagogies
Technology-enhanced Language Learning

 


Dr. Harwati Hashim (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)

BEd (TESL) (UM), MEd (TESL) (UKM), PhD (TESL) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pembelajaran Mobile, Pembelajaran Bahasa Inggeris Berasaskan Teknologi

 


Dr. Nur Ehsan Mohd Said (Ketua Program Prasiswazah-TESL)

Dip TESL (UNISZA), B. Ed TESL (UKM), M. Phil English Language Studies (UKM), Ph.D English Language and Linguistics (Sheffield, UK)

Bidang Kepakaran:
TESL

 

 


Dr. Azlina Abdul Aziz

B. Ed (Hons) ESOL (Chichester Inst. Of Higher Ed., UK), MA English Linguistics (UKMalaysia), Ed.D Teaching of English (Teachers College, Columbia University, USA)

Bidang Kepakaran:
Narrative Inquiry & Teaching of literature


Dr. Nur Ainil Sulaiman

B.Ed TESL(UPM), Med TESL (UKM), PhD TESL

Ketua Modul TESL

Bidang Kepakaran:
TESL


Dr. Hanita Hanim Ismail

B.HSc (English Language & Literature) (Hons) UIA, MA (English Literature) UM, PhD (English Literature) UPM

Bidang Kepakaran
Kesusasteraan Inggeris & Pengajaran Kesusasteraan Bahasa Inggeris


Cik Nur Yasmin Khairani Zakaria

Bachelor of Education (TESL), UKM

Bidang Kepakaran:
Pembangunan & Penilaian Module Pembelajaran B. Inggeris

(Cuti Belajar)