Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Pengurusan Sukan

Prof. Madya Dr. Mohd Khairi Zawi

Dip (UPMalaysia), BEd(UPMalaysia), MSc (Oregon), PhD (Queensland)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Kawalan Motor & Biomekanik, Sains Pergerakan Manusia

 


Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Bin Muhamad

BA, MA (California), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sukan, Psikologi Sukan


Prof. Madya Dr. Norlena Salamuddin

BScEd, MScEd(Iowa), PhD(UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Nilai dalam Sukan, Sains Sukan


Dr. Denise Koh Choon Lian (Ketua Program Prasiswazah-Sukan & Rekreasi)

BEd (Sport & Recreation), MSc (UKMalaysia), PhD (Queensland)

Ketua Modul Pengurusan Sukan

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sukan & Rekreasi, Pendidikan Kesihatan, Sains Pergerakan Manusia


Dr Wan Ahmad Munsif Bin Wan Pa

Dip. Pengajian Sukan (UiTM), Ijazah S. Muda Peng. Sukan (UiTM), Sarjana Peng. Sukan (UKM), PhD.

Bidang Kepakaran:
Psycho-physio, pemulihan dalam sukan & pengurusan sukan.


Puan Nur Shakila Mazalan

B.Ed (Sports and Recreation), MEd (Coaching & Sports Performance)

Bidang Kepakaran:
Sukan Psiologi, Pendidikan Sains Sukan &  Fizikal