Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Sains

Prof. Dr. Lilia Halim

BSc (Ottawa), DipEd (UKMalaysia), MeD (Leeds), PhD (London)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik & Pendidikan Sains


Prof. Dr. Kamisah Osman

SmSnPend(UKMalaysia), MEd, PhD (Manchester)

Ketua Modul Pendidikan Sains

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Kimia


Dr. Zanaton Hj Ikhsan

SmSn(SnNuklear)(UKMalaysia), DipEd(UMalaya), MSc (UTMalaysia), PhD(UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Kimia


Dr. Siti Nur Diyana Mahmud (Penyelaras Citra)

B.Ed (UKMalaysia), MEd(UKMalaysia), PhD (Queensland,Australia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Biologi, Pendidikan Alam Sekitar