Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X
I

2017 2(1)

1 JUNE 2017

Analisis Matan Undang-Undang Syariah Negeri Berkaitan Kesalahan Menghina Agama Islam di Malaysia                            
Text Analysis of Islamic Blasphemy Law in Malaysia
Mohamad Azri Bin Kharal Anuar, Mohd Al Adib Bin Samuri
2017, Vol. 2(1), pp. 1-30.  |  PDF
Received: 28 February 2017 | Accepted: 20 May 2017 | Published: 1 June 2017

Risiko Terhadap Keuntungan dalam Instrumen Transaksi Masa Kini Menurut Fiqh Muamalat
Influence of Risks Towards Profit in Current Transactions According to Fiqh Muamalat
Muhamad Zuhaili Bin Saiman, Ahmad Dahlan Bin Salleh

2017, Vol. 2(1), pp. 31-44.  |  PDF
Received: 19 July 2016 | Accepted: 27 May 2017 | Published: 1 June 2017

Agihan Zakat Secara Mikro Kredit: Analisis dari Perspektif Maslahah
Distribution of Alms Giving Through Micro-Credit: An Analysis from Maslahah Perspective
Nurul Ilyana Muhd Adnan, Zahri Hamat, Mohammad Zaini Yahaya, Mat Noor Mat Zain

2017, Vol. 2(1), pp. 45-59.  |  PDF
Received: 2 November 2016 | Accepted: 16 May 2017 | Published: 1 June 2017

Transaksi Jual Beli Emas Melalui Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) dalam Islam: Sorotan Literatur
Gold Transaction Through Multi-Level Marketing in Islam: A Literature Review
Mohamad Syahir Bin Mohamad, Salmy Edawati Bt Yaacob, Azlin Alisa Bt Ahmad

2017, Vol. 2(1), pp. 60-76.  |  PDF
Received: 6 April 2017 | Accepted: 30 May 2017 | Published: 1 June 2017