JQMA

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Volume 13, Issues 1 (July 2017)

Generalised Class of Starlike Functions of Koebe Type with Complex Order
(Kelas Fungsi Bak Bintang Teritlak Jenis Koebe Peringkat Kompleks)
Mohd Nazran Mohammed Pauzi & Maslina Darus
Pages 1-13pdf Abstract |pdf Full Paper 
Implication Diagram of Five Chaos Characterizations: A Survey on Compact Metric Space and Shift of Finite Type
(Diagram Implikasi bagi Lima Pencirian Kalut: Suatu Tinjauan pada Ruang Matrik Padat dan Ruang Anjakan Terhingga)
Malouh Baloush & Syahida Che Dzul-Kifli
Pages 15-23pdf Abstract |pdf Full Paper 
Fully Right Pure Group Rings
(Gelanggang Kumpulan Tulen Kanan Penuh)
Mikhled Alsarahead & Mohamed Kheir Ahmad
Pages 25-34pdf Abstract |pdf Full Paper 
Faktor Utama Keupayaan Inovasi Syarikat Milik Rakyat Malaysia: Analisis Kepentingan-Keberkesanan
(Innovation Capability Main Factors of Malaysian-owned Companies: Importance-Effectiveness Analysis)
Norkisme Zainal-Abidin, Nur Riza Mohd Suradi & Zainol MustafaPages 35-54pdf Abstract |pdf Full Paper 
Pembangunan Instrumen Psikometrik Menggunakan Pendekatan Analisis Teori Respons Item untuk Pemilihan Pelajar Kejuruteraan Perkapalan
(Development of Psychometric Instrument Using Item Response Theory Approach for Marine Engineering Student Selection)
Norashady Mohd Noor, Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Nor Farahwahida Mohd Noor & Haniza YonPages 55-69pdf Abstract |pdf Full Paper 
Menentukan Tahap Kesediaan Pelajar Kejuruteraan sebelum Memasuki Pasaran Kerja
(Determining the Preparedness Level of Engineering Students before Entering the Job Market)
Siti Nur Idayu Alias & Rosmanjawati Abdul Rahman
Pages 71-82pdf Abstract |pdf Full Paper