Faculty of Engineering and Built Environment

Industri

HEJIM FKAB menyasarkan untuk meningkatkan penglibatan antara universiti dan industri secara strategik, mampan dan berkesan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Melalui kewujudan perkongsian strategik dengan pelbagai pihak berkepentingan, HEJIM boleh mempromosikan fakulti melalui manfaat perkongsian dua hala yang akhirnya akan mengukuhkan dan menyokong universiti serta fakulti melalui pendidikan, penyelidikan, latihan dan perkhidmatan.

Berikut adalah senarai beberapa rakan industri kami:

sponsor