Faculty of Engineering and Built Environment

Komuniti

HEJIM FKAB meneruskan penglibatan strategik dengan komuniti sebagai wadah untuk menyumbang kembali kepada masyarakat dalam pemindahan pengetahuan dan usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup golongan sasaran. Kami berhasrat untuk mewujudkan pembangunan yang mampan dan hubungan dengan komuniti berkenaan. Perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan dalam dan luar yang bertindak sebagai platform penyambung untuk menghubung dan meningkatkan penglibatan masyarakat melalui FKAB dan aktiviti luar bandar.

Antara aktiviti penglibatan komuniti kami:

kampung angkat

 

sekolah

 

bangi

orang asli