Faculty of Engineering and Built Environment

Latihan Industri

Pengenalan

Kursus Latihan Industri adalah diwajibkan untuk semua pelajar kejuruteraan dan seni bina di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Pelajar yang berada dalam pengajian tahun ketiga (program Kejuruteraan) dan tahun kedua (program Seni Bina) adalah layak untuk menjalani latihan industri bagi tempoh 12 minggu semasa cuti diantara sesi semester.

Objektif Kursus

Hasil Kursus

Permohonan Latihan Industri

Pelajar yang akan menjalani program latihan industri perlu memohon melalui sistem SLAI di www.ukm.my/smplai/ untuk penempatan. Pangkalan data SLAI sehingga kini mengandungi lebih daripada 2000 alamat syarikat, agensi kerajaan dan lain-lain.