Faculty of Engineering and Built Environment

 

Pelajar Siswazah Semasa

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”8219″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_tta_accordion color=”juicy-pink” gap=”2″ c_icon=”chevron” active_section=”0″][vc_tta_section title=”Pengumuman Penting” tab_id=”1611852908538-91f9a07e-d575″][vc_column_text]Program Sarjana Kejuruteraan:

1. Pelajar yang mendaftar untuk kursus yang memerlukan penggunaan makmal dan perisian (klik di sini) di FKAB mesti kembali ke kampus menjelang Oktober 2020.
2. Kehadiran pelajar yang mengambil Projek 1 dan Projek 2 ke kampus adalah tertakluk kepada keperluan projek yang dipilih.

Sarjana Senibina:

Semua pelajar Sarjana Senibina perlu kembali ke kampus menjelang Oktober 2020 untuk mengikuti kursus pembelajaran berasaskan studio dan PBL. Keperluan ini sejajar dengan arahan dari Lembaga Arkitek Malaysia bahawa pembelajaran berasaskan studio harus dilaksanakan secara bersemuka.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Kalendar Akademik” tab_id=”1611852908564-eb7a547a-e6fa”][vc_single_image image=”8337″ img_size=”full”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Peraturan dan Garis Panduan” tab_id=”1611853125081-0a6b7666-c3dc”][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Tempoh Pengajian” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″ clr=”#ffffff”][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]

Master of Science

Doctor of Philosophy

Master of Engineering

Kaedah pengajian

Research

Coursework

Sepenuh Masa

2 – 3 years

3 – 6 years

1.5 – 2 years

Sambilan

3 – 4 years

4 – 7 years

2 – 4 years

[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Perubahan dalam Mod Kajian” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Permohonan boleh dibuat sekali sepanjang tempoh pengajian dan dibuat secara bertulis kepada Dekan empat (4) minggu dari tarikh semester bermula.[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Perubahan Jenis Pendaftaran” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Permohonan untuk menukar jenis pendaftaran dari sepenuh masa kepada separuh masa atau sebaliknya boleh dibuat sekali sepanjang tempoh pengajian dan dibuat secara bertulis kepada Dekan empat (4) minggu dari tarikh semester bermula. Permohonan ini hanya boleh dibuat oleh calon Malaysia yang mengikuti kursus, penyelidikan dan mod pengajian campuran.[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Perubahan Program” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Permohonan boleh dibuat sekali sepanjang tempoh pengajian dan dibuat secara bertulis kepada Dekan kedua-dua fakulti dua (2) semester dari tarikh kemasukan ke Universiti.

Semua permohonan untuk perkara di atas hendaklah dibuat menggunakan borang Permohonan Perubahan Jenis Pendaftaran/Program/Mod (UKM/PPPS/C/PO3/AK08/01).[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Keperluan Bahasa Melayu” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Sebelum Sesi 2019/2020

Semua pelajar antarabangsa dikehendaki menyelesaikan dan lulus dua (2) kursus Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Universiti.

  • LMCM1013 Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing I
  • LMCM1023 Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing II

Bermula dari Semester I Sesi 2019/2020

Semua pelajar antarabangsa dikehendaki menyelesaikan dan lulus satu (1) kursus Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Universiti.

  • LMCM1083 Komunikasi Antarabangsa Bahasa Melayu

Pengecualian boleh diberikan kepada pelajar yang telah mengikuti dan lulus kursus Bahasa Melayu setaraf yang dianjurkan oleh pihak lain yang diluluskan oleh Senat. Semua permohonan pengecualian kursus hendaklah dibuat menggunakan borang Permohonan Pengecualian Kursus (UKM/PPPS/C/PO3/AK07/01).[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Pendaftaran” tab_id=”1611854838165-77aeb43f-ec04″][vc_column_text]Semua pelajar dikehendaki mendaftar setiap semester selama pengajiannya. Pelajar dikehendaki membayar yuran pengajian sebelum dibenarkan mendaftar. Pelajar yang ditaja, sila hantarkan salinan surat penajaan ke Bahagian Kewangan Pelajar, Bursary UKM.[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Pelajar Baharu” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Pendaftaran hendaklah dibuat dalam tarikh dan waktu yang ditetapkan.

Pelajar boleh meminta kelewatan atau penangguhan pendaftaran berdasarkan alasan yang munasabah. Permohonan bertulis mesti dihantar ke Pusat Pengurusan Akademik (PPA) dalam tempoh empat (4) minggu pertama setiap semester.

Pelajar yang gagal mendaftar di dalam semester/sesi yang ditawarkan tanpa persetujuan bertulis daripada Dekan Fakulti untuk menangguhkan pendaftaran, tawaran kemasukan akan dibatalkan.[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Pelajar Kembali” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Semua pelajar diminta untuk mendaftarkan kursus/tesis mereka secara dalam talian di SMPWEB (http://www.ukm.my/smpweb) sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum semester bermula dengan syarat yuran pengajian telah dibayar (semasa dan belum selesai bayaran).

Kegagalan mendaftar sebelum semester/sesi bermula akan menyebabkan pelajar mendapat status “Pendaftaran Lewat” dan denda RM50 akan dikenakan terus ke akaun pelajar.

Pelajar yang gagal mendaftar dalam waktu empat (4) minggu setelah semester/sesi bermula tanpa persetujuan bertulis dari Dekan Fakulti untuk menangguhkan pengajiannya akan diberi status “Diberhentikan Kerana Gagal Mendaftar”.

Pelajar yang telah “Diberhentikan Kerana Tidak Mendaftar” boleh membuat rayuan secara bertulis kepada Dekan untuk melanjutkan pelajarannya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua (2) semester berturut-turut dengan pengenaan pemprosesan permohonan dan denda pendaftaran lewat sebagaimana yang ditetapkan oleh Universiti .

Pelajar yang telah mengemukakan tesis untuk peperiksaan dikehendaki mendaftar untuk mengekalkan statusnya sebagai pelajar pascasiswazah sehingga peperiksaan tesis selesai.

Pelajar yang telah melebihi tempoh pengajian maksimum dan belum menghantar tesis/laporan projek mereka diminta untuk memohon lanjutan tempoh pengajian mereka dari Fakulti sekurang-kurangnya empat (4) minggu dari tarikh pendaftaran.
Semua permohonan lanjutan pengajian hendaklah dibuat dengan menggunakan borang Permohonan Pelanjutan Pengajian (UKM/PPPS/C/PO3/AK06/02).

Pelajar yang mempunyai masalah kesihatan atau masalah lain boleh memohon penangguhan pengajian dari Fakulti sekurang-kurangnya empat (4) minggu dari tarikh pendaftaran. Semua permohonan penangguhan hendaklah dibuat menggunakan Borang Permohonan Penangguhan Kajian (UKM/PPPS/C/PO3/AK06/01).

Pendaftaran hendaklah dibuat dalam tarikh dan masa yang ditetapkan.

Pelajar boleh meminta kelewatan atau penangguhan pendaftaran berdasarkan alasan yang munasabah. Permohonan bertulis mesti dihantar ke Pusat Pengurusan Akademik (PPA) dalam tempoh empat (4) minggu pertama setiap semester.

Pelajar yang gagal mendaftar selama semester/sesi yang ditawarkan tanpa persetujuan bertulis daripada Dekan Fakulti untuk menangguhkan pendaftaran, tawaran kemasukan akan dibatalkan.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Penilaian dan Peperiksaan” tab_id=”1611855514812-f46a5372-bce1″][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Mod Kerja Kursus” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Pada setiap semester, pelajar akan diberi gred sebagai penilaian. Standard pencapaian akademik dan syarat untuk melanjutkan pengajian adalah seperti berikut:

Purata Mata Gred Status Pencapaian Kelayakan untuk Menyambung Pengajian
CGPA ? 3.00 Pass Qualified
2.00 ? CGPA ? 3.00 Conditional Pass Probation
CGPA < 2.00 Failed and Dismissed Not Qualified

Pelajar akan memperoleh PNGK 3.00 pada setiap semester dan lulus semua kursus seperti yang ditetapkan oleh program. Pelajar yang mendapat gred C- dan ke bawah dikehendaki mengulang kursus.

Pelajar yang tidak meningkatkan prestasinya sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada semesternya di mana dia diberi status “Lulus Bersyarat”, akan diberhentikan dari program pengajiannya. Pelajar tidak akan diberi status “Lulus Bersyarat” selama dua semester berturut-turut sepanjang pengajiannya.[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Mod Penyelidikan” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Penilaian pelajar dalam mod penyelidikan adalah melalui laporan kemajuan calon, penilaian pembentangan cadangan penyelidikan, penilaian seminar pemantauan dan pemeriksaan lisan.

Laporan kemajuan calon perlu diserahkan oleh penyelia pada setiap akhir semester. Pelajar boleh diberi status “Gagal dan diberhentikan kerana Prestasi Akademik” jika calon memperoleh laporan kemajuan seperti berikut:

  • sejumlah empat (4) “dengan Peringatan” sepanjang tempoh pengajian; atau
  • sejumlah dua (2) “dengan Peringatan” sepanjang tempoh pengajian; atau
  • gabungan dua (2) “dengan Peringatan” dan satu (1) “dengan Peringatan” sepanjang tempoh pengajian; atau
  • “Gagal dan Diberhentikan” pada semester mana pun.

Pelajar perlu menghasilkan tesis yang akan dinilai oleh Pemeriksa Luar dan Pemeriksa Dalaman. Pelajar kemudian perlu membentangkan dan mempertahankan tesis di hadapan Jawatankuasa Peperiksaan Lisan.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Penyelidikan dan Penyeliaan (Mod Penyelidikan)” tab_id=”1611855950611-f3aac5ff-0fa2″][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Kaedah Penyelidikan” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Semua pelajar dalam mod penyelidikan dikehendaki mengikuti dan lulus kursus Metodologi Penyelidikan KKKF6003 untuk tamat pengajian. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada akhir tahun pertama pengajian mereka. Tujuan kursus ini adalah untuk menyediakan siswazah baru[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Pemantauan Kemajuan Pelajar” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Proses pemantauan yang berkesan adalah mustahak untuk memastikan pelajar dapat menamatkan pengajian dalam jangka masa yang ditetapkan dan mematuhi
semua syarat yang ditentukan. Kemajuan pelajar dapat dipantau melalui beberapa kaedah seperti berikut:

(a) Penyediaan Laporan Kemajuan Calon

Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015 menetapkan bahawa Penyelia Utama atau Ketua Jawatankuasa Pengawas harus mengemukakan laporan kemajuan calon ke Sekretariat / Jawatankuasa Pengajian Siswazah setiap semester sepanjang tempoh pengajian.

(b) Mesyuarat Penyelia-Pelajar

Mesyuarat penyelia-pelajar hendaklah dijalankan seperti berikut:

sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah;

sekurang-kurangnya empat (4) kali setiap semester untuk pelajar separuh masa;

sekurang-kurangnya sekali (1) setiap semester dengan Jawatankuasa Penyeliaan bagi pelajar yang diselia oleh Jawatankuasa Penyeliaan

sekurang-kurangnya sekali (1) setiap semester bagi pelajar di laluan Doktor Industri.

(c) Seminar Pembentangan Cadangan Penyelidikan

Seminar ini dianjurkan pada akhir kursus Metodologi Penyelidikan (KKKF6003) di mana pelajar yang mendaftar untuk kursus diminta untuk mengemukakan cadangan penyelidikan mereka. Dua (2) penilai dalam bidang berkaitan akan dilantik untuk menilai cadangan penyelidikan pelajar.

(d) Seminar Pembentangan dan Pemantauan Kemajuan Pascasiswazah

Seminar ini diadakan pada setiap semester untuk para pelajar memaparkan kemajuan penyelidikan mereka. Pembentangan akan dilakukan oleh pelajar Master yang berada pada semester ketiga pengajian mereka dan pelajar PhD pada semester ketiga dan kelima pengajian mereka. Dua (2) penilai dalam bidang yang berkaitan akan dilantik untuk menilai kemajuan penyelidikan pelajar.

(e) Pembentangan Akhir Penyelidikan

Pembentangan akhir penyelidikan harus dibuat sebelum penyerahan tesis / disertasi untuk diperiksa. Pembentangan terakhir mesti
diluluskan oleh penyelia.

(f) Penggunaan Buku Log

Buku log boleh digunakan untuk mendokumentasikan kemajuan pelajar. Buku log perlu sentiasa dikemas kini dengan catatan mengenai perkara yang dibincangkan semasa perjumpaan penyelia-pelajar. Maklumat dalam buku ini boleh dijadikan rujukan penyelia untuk menyiapkan Laporan Kemajuan Calon. Fakulti harus menyediakan buku log kepada setiap pelajar. Penyelia dan pelajar mesti menandatangani buku log semasa setiap perjumpaan.[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Penulisan Tesis” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Semua pelajar akan menulis tesis mereka dalam Bahasa Melayu

Pelajar boleh memohon untuk menulis tesis / disertasi dalam Bahasa Inggeris dengan persetujuan Dekan. Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis selewat-lewatnya pada semester kedua (2) untuk calon Master untuk program Master dan semester keempat (4) untuk calon program PhD

Penulisan tesis mesti mengikut Garis Panduan Penulisan Tesis UKM mengikut GAYA UKM. Templat boleh dimuat turun dari laman web Pusat Siswazah melalui pautan berikut:

Templat Gaya UKM

Ambang maksimum untuk tesis Master tidak boleh melebihi 60,000 perkataan sementara tesis program doktor tidak boleh melebihi 100,000 perkataan.[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Keperluan Penerbitan” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Setiap pelajar harus memenuhi syarat penerbitan Fakulti untuk tamat pengajian seperti berikut:

[/vc_column_text][highlight_box height=”35″ textsize=”16″ text=”Graduate on Time (GOT)” clr=”#ffffff” bgclr=”#2628a5″ hoverbg=”#dd3333″][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]Graduate on Time atau GOT adalah pengiktirafan yang diberikan kepada pelajar PhD yang lulus dalam 7 semester 42 minggu dari tarikh pendaftaran.

Tujuh (7) semester atau 42 bulan dihitung dari tarikh pendaftaran hingga tarikh tamat pengajian yang diluluskan oleh Senat. Bagi calon yang bertukar dari Master ke PhD, tempoh pengajian dikira dari tarikh pendaftaran Dari Master dan bukan selepas penukaran.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Salah Laku Penyelidikan dan Plagiarisme” tab_id=”1611856018305-a8bfdee1-115a”][vc_column_text]Salah laku penyelidikan adalah tindakan yang melanggar etika penyelidikan seperti penipuan, pemalsuan atau penipuan dalam menghasilkan penulisan tesis / disertasi, laporan, kertas kerja, tugasan, dan penemuan penyelidikan. Dengan merujuk kepada Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015, berikut adalah jenis salah laku penyelidikan:

Fabrikasi:

Membuat data, merekod atau melaporkan data / hasil yang tidak ada

Pemalsuan:

Memanipulasi hasil penyelidikan atau proses atau mengubah atau membuang data hasil agar hasil kajian tidak menggambarkan hasil yang sebenarnya.

Plagiarisme:

Mengambil idea, proses, penulisan penulisan, gambar atau gambar rajah tanpa merujuk kepada sumber rujukan asal dan mengenalinya sebagai hasil karya mereka sendiri.

Peraturan 30 (3) Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015 mensyaratkan pemeriksaan tesis / disertasi bebas plagiarisme yang diserahkan untuk diperiksa menggunakan perisian Turnitin.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Perkara Lain” tab_id=”1611856070358-f3221ef9-fc5e”][vc_column_text]1. Sila kemas kini ke Fakulti mengenai sebarang perubahan alamat surat-menyurat, no telefon. dan alamat e-mel.

2. Setiap pelajar yang mendaftar mulai sesi 2016/2017 akan diberi akaun e-mel rasmi UKM yourmatricno@siswa.ukm.edu.my (contohnya P12345@siswa.ukm.my). Semua pengumuman/maklumat rasmi mengenai pengajian anda di UKM akan dihantar ke e-mel rasmi UKM. Anda boleh mengaktifkan akaun e-mel ini di www.ukm.my/speep/.

Langkah demi langkah bagaimana mengaktifkan alamat e-mel pelajar anda dapat diakses melalui pautan berikut: https://appsmu.ukm.my/speep/usermanual.pdf

3. Langgan senarai e-mel kumpulan ‘siswazahfkab’ untuk pengumuman mengenai program akademik dan aktiviti pelajar. Sila e-mel ke ictfkab@ukm.edu.my atau nurfarah@ukm.edu.my untuk meminta e-mel edu anda disertakan dalam senarai mel pascasiswazah.

4. Periksa Papan Pemberitahuan Pascasiswazah dan laman web Pusat Siswazah (www.ukm.my/pps) secara berkala.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Borang” tab_id=”1611856404395-b21bf06d-0dc5″][vc_column_text]Pelajar boleh memuat turun borang berikut di SMPWeb Pelajar:

1. Borang Permohonan Sambungan Pelajaran

2. Borang Permohonan Penangguhan Kajian

3. Tukar Borang Permohonan Penyelia

4. Ubah Jenis Pendaftaran/Borang Permohonan Program/Mod

5. Borang Permohonan Pendaftaran Lewat

6. Borang Permohonan Pengecualian Kursus

7. Borang Permohonan Transkrip Akademik[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]