Faculty of Engineering and Built Environment

 

Penyimpanan Rekod dan Pelaporan

  • Pelaporan lengkap unit-unit dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan  di Fakulti didokumenkan di dalam aplikasi google drive setiap 3 bulan.
  • Dokumen ini dapat dicapai dengan menghubungi  Pejabat Bahagian Jaminan Kualiti.