Faculty of Engineering and Built Environment

Profesor Kehormat

?

Prof. Dato’ Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah O.K Rahmat

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM

Email : rizaatiq@ukm.edu.my

 

Prof. Dr. Mohd Alauddin Mohd Ali

Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM

Email : alauddin.ukm@gmail.com

Prof. Dr. Abu Bakar Mohammad

Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM

Email : drab@ukm.edu.my

 

Prof. Dr. Abdul Amir Hassan Kadhum

Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM

Email : amir8@ukm.edu.my

Prof. Dr. Othman Jaafar

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM

Email : oj@ukm.edu.my

Prof. Dr. Azami Zaharim

Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM

Email : azami@ukm.edu.my