Faculty of Engineering and Built Environment

 

Visi dan Misi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Selaras dengan falsafah, visi dan misi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina berpegang kepada visi dan misi berikut.

Visi

Untuk menjadi pusat kecemerlangan
bagi pembangunan ilmu kejuruteraan dan
seni bina di peringkat antarabangsa,
sekaligus menerajui pembangunan tamadun.

 

Misi

Ke arah melahirkan jurutera dan arkitek yang dinamik,
kreatif dan beretika.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]