Pelantikan Profesor Kehormat di KITA

Sukacita dimaklumkan pelantikan Prof. Datuk Dr. Denison Jayasooria, Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor dan Prof. Dr. Ong Puay Liu sebagai Profesor Kehormat di KITA untuk tempoh selama tiga tahun mulai dari tarikh lapor diri.

Semoga dengan sumbangan khidmat dan kepakaran yang dicurahkan akan dapat meningkatkan kecemerlangan KITA dan UKM serta merealisasikan agenda Negara.