Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Kajian Etnik (KITA)

INSTITUT KAJIAN ETNIK

Satu-satunya institut penyelidikan di Malaysia yang sepenuhnya berfokuskan terhadap kajian etnik dan etnisiti

Program Siswazah

Penyelidikan

Advokasi Awam & Keterlibatan Profesional

  • Launching of the National Unity Action Plan 2021-2030

Penerbitan Terkini KITA

Audible Locality: The Recording Industry in Indonesia and Its Approach to Minangkabau and Oral Tradition (2020)

Siri Kertas Kajian Etnik UKM Bil. 69

KITA dalam Media

Khabar KITA