Pembaharuan Pelantikan Penyelaras Komunikasi Strategik KITA, 18 Ogos 2022

Syabas dan tahniah buat Felo Penyelidik KITA Dr. Pue Giok Hun atas pembaharuan pelantikan sebagai Penyelaras Komunikasi Strategik KITA mulai 18 Ogos 2022 sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.