Sekalung Penghargaan: Cik Phoon Li Juan @ Roovasini, 31 Januari 2023

Seluruh warga KITA-UKM ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat Cik Phoon Li Juan @ Roovasini atas segala perkhidmatan cemerlang dan sumbangan yang telah diberikan sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di KITA-UKM selaku Pegawai Penyelidik Sosial (1 September 2010 – 31/12/2021) dan Penolong Pendaftar Kanan (1 Januari 2022 – 31 Januari 2023). Semoga Cik Roova akan meneruskan perkhidmatan yang cemerlang di tempat baharu dan selamat maju jaya.