VACANCY

Jawatan & Terma RujukanTempoh ProjekTarikh Tutup PermohonanStatus
Pensyarah Universiti (DS51)
• Undang-Undang & Hubungan Etnik
• Minoriti & Orang Asli
• Ekonomi & Dasar Awam
• Pengajian Perpaduan
(tidak berkenaan)20 Jun 2022Nota : Pengisian jawatan tertakluk kepada kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
Pengurus Penyelidikan (Operasi)
Research Manager (Operation)
Jun 2021 - Mei 202215 Mei 2021TELAH DITUTUP
Pengurus Strategi (Komunikasi)
Strategic Manager (Communication)
Jun 2021 - Mei 202215 Mei 2021TELAH DITUTUP
Pembantu Penyelidik Siswazah
Graduate Research Assistant (GRA)
Jun 2021 - Mei 202215 Mei 2021TELAH DITUTUP