Jabatan Mikrobiologi & Imunologi Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

Siswazah


Bagi peringkat siswazah, jabatan terlibat dalam beberapa program pengajian berikut: