Jabatan Mikrobiologi & Imunologi Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

Siswazah

 


Bagi peringkat siswazah, jabatan terlibat dalam beberapa program pengajian berikut:


 • Sarjana Patologi
  • Bahagian I
  • Bahagian II (Medical Microbiology)
 • Sarjana Surgeri
 • Sarjana Psikiatri
 • Sarjana Kesihatan Masyarakat
 • Sarjana Oftalmologi
 • Sarjana Sains Perubatan
 • Doktor Falsafah (PhD)