Jabatan Patologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

DIREKTORI JABATAN PATOLOGI - KAKITANGAN SOKONGAN

RAZYLEIN BT WAHI

 • Pembantu Setiausaha Pejabat
 • 03 – 9145 9487
 • razylein@ppukm.ukm.edu.my

 

 • Pengurusan jadual Ketua Jabatan Patologi
 • Pengurusan emel jabatan (kjpato@ppukm.ukm.edu.my)
 • Pengurusan fail mesyuarat Ketua Jabatan Patologi
 • Pengurusan fail peribadi kakitangan Jabatan Patologi
 • Pengurusan Malaysia Medical Association (MMA) CPD System Jabatan Patologi
 • Pengurusan Credential & Medical Privileges pensyarah Jabatan Patologi
 • Pengurusan tuntutan rawatan perubatan & pergigian kakitangan Jabatan Patologi
 • Pengurusan pentadbiran dan pengajaran bagi program siswazah: doktor falsafah (patologi)
 • Pengurusan pentadbiran dan pengajaran bagi program siswazah: sarjana sains perubatan (patologi)
 • Pengurusan kualiti bagi program doktor falsafah (patologi) dan program sarjana sains perubatan (patologi)
 • Urusetia sistem e-khidmat jabatan
 • Pengurusan ID Zoom Jabatan Patologi

NORDIANA NORSHAH

 • Pembantu Tadbir
 • 03 – 9145 9483
 • diana@ppukm.ukm.edu.my

 

 • Pengurusan pentadbiran dan pengajaran bagi program siswazah: doktor pakar patologi
 • Pengurusan pentadbiran dan pengajaran bagi program prasiswazah: ijazah doktor perubatan
 • Pengurusan kualiti bagi program doktor pakar patologi dan program ijazah doktor perubatan
 • Pengurusan fail peribadi pelajar program doktor pakar patologi jabatan patologi
 • Pengurusan inventori stor alat tulis pejabat dan makmal Jabatan Patologi
 • Pengurusan cuti kakitangan jabatan dan pelajar program doktor pakar patologi
 • Urusetia sistem e-cuti Jabatan Patologi
 • Urusetia sistem urusbakat Jabatan Patologi
 • Urusetia tempahan ruang bilik seminar Jabatan Patologi
 • Penyelia aras 15, bangunan praklinikal (berkuatkuasa: 1/8/2023 sehingga 31/7/2025)

MOHD HAFIZ ABU BAKAR

 • Pembantu Am Pejabat
 • 03 – 9145 9482
 • hafiz@ppukm.ukm.edu.my

 

 • Penghantaran dan pengambilan surat/dokumen Jabatan Patologi
 • Merekod surat masuk dan keluar
 • Pengurusan fail am Jabatan Patologi
 • Perincihan dokumen dan rekod jabatan yang dilupuskan
 • Melaksanakan pengurusan ruang bawah seliaan
 • Melaksanakan pengurusan pelupusan sisa kitar semula
 • Membantu dalam pengurusan pengajaran program ijazah doktor perubatan dan program doktor pakar patologi
 • Membantu dalam pengurusan inventori stor alat pejabat dan makmal Jabatan Patologi
 • Melaksanakan pengurusan dan penyelenggaraan peralatan jabatan di bawah seliaan