Jabatan Patologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Jabatan Patologi Fakulti Perubatan
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
Tingkat 15 Bangunan Pra-Klinikal
Jalan Yaakob Latif Bandar Tun Razak
56000 Cheras Kuala Lumpur Malaysia

Tel : 03 - 9145 9483/9482 
P.A Ketua Jabatan: 03 - 9145 9487 
Fax: 03 - 9145 9485
E-mel :  kjpato@ppukm.ukm.edu.my