Jabatan Patologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia