Jabatan Patologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

VISI & MISI

VISI

Untuk menjadi peneraju dalam penyelidikan dan pendidikan patologi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta sebagai pusat kecemerlangan dalam perkhidmatan diagnostik patologi.

MISI

Meningkatkan pemahaman Patologi dan Makmal Perubatan melalui penyelidikan dan pendidikan yang inovatif dan kolaboratif demi meningkatkan taraf kesihatan masyarakat sejagat. Jabatan Patologi juga berazam mencapai kecemerlangan dalam penyelidikan, perkhidmatan dan latihan dalam bidang patologi dengan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, inovatif, kompetitif dan berdedikasi, bekerjasama dalam suasana yang liberal, toleransi, penyayang dan penuh dengan nilai moral dan etika.