Program Pengimejan Diagnsotik & Radioterapi
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 Kuala Lumpur
Emel: programpdrfsk@ukm.edu.my