Program Pengimejan Diagnostik & Radioterapi berusaha mempelopori penyelidikan dalam bidang-bidang tujahan yang terpilih dan menawarkan pogram pengajian lanjutan di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah. Program pengajian siswazah ini ditawarkan melalui  tesis. Program menawarkan penyelidikan dalam bidang:

Bidang Tujahan

Pengimejan Diagnostik

 • Dosimetri
 • Pengimejan resonans magnet kefungsian
 • Pengimejan payudara
 • Pengimejan forensik
 • Pengimejan neurosains
 • Pengimejan kardiak
 • Pendidikan pengimejan perubatan

Radioterapi

 • Dosimetri
 • Kesan radioterapi
 • Refleksi emosi dan kesakitan bagi pesakit brakiterapi
 • Radioterapi dengan berpandukan imej – ultrabunyi, CBCT
 • Perancangan rawatan radioterapi dengan modulasi keamatan (IMRT)
 • Pergerakan organ dalaman bagi pesakit kanser serviks
 • Pengoptimuman dos dedahan menggunakan IMRT
 • Kualiti hidup pesakit selepas rawatan brakiterapi