LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Pascasiswazah

PROGRAM YANG DITAWARKAN:

A. Doktor Falsafah

B. Sarjana Sains

C. Sarjana Sastera

Bidang Pengkhususan:

 1. Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
 2. Pembandaran dan Wilayah
 3. Ekosistem dan Lanskap
 4. Pendidikan untuk Pembangunan Lestari
 5. Governans Alam Sekitar
 6. Governans Sumber Asli
 7. Governans Bahan Berbahaya dan Sisa
 8. Warisan Budaya
 9. Warisan Biologi
 10. Warisan Geologi
 11. Kesihatan Persekitaran
 12. Pengurusan Bencana
 13. Bencana Iklim
 14. Bencana Geologi
 15. Bencana Teknologi

Maklumat lanjut:

Puan Nur Amira Ahmad
Penolong Pendaftar LESTARI
Tel: (+603) 89214158
Email: nuramira@ukm.edu.my

Cik Ku Adriani Ku Ayob
Pegawai Penyelidik Kanan
Tel: (+603) 89214163
Email: siswazah_lestari@ukm.edu.my


Translate »