Pusat Penyelidikan Geotaman (PPG)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Felo Penyelidik

Dr. Lim Chen Kim

Translate »