Hubungi Kami

 

 

Prof. Ir. Dr. Shahrum Abdullah

Ketua
Pusat Penyelidikan Automotif
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
MALAYSIA

Telefon: +603-8921 6104
Faks: +603-8921 6452
E-mail: shahrum@ukm.edu.my

contact

Translate »