Centre for Automotive Research

 FKAB, UKM

Makmal Ergonomik dan Keselamatan

Di dalam kereta, pemandu dan penumpang kebanyakannya berkaitan dengan kerusi. Persepsi keselesaan atau ketidakselesaan dapat dikumpulkan hanya selepas beberapa minit duduk di kerusi itu. Penilaian dalam tempoh yang singkat juga dikenali sebagai rasa bilik pameran . Selepas waktu panjang perjalanan, kerusi akan mula menjadi tidak selesa dan kemudian keletihan. Pada masa lalu, banyak kajian telah dilakukan mengenai keselesaan tempat duduk kenderaan atau tidak selesa. Walau bagaimanapun, penyelidik yang terdahulu biasanya memisahkan bahagian statik dari bahagian dinamik pengukuran dan penilaian.

ergo

Kajian ini menggabungkan pengukuran yang dilakukan dalam keadaan statik (di dalam makmal tanpa getaran) dan juga dalam keadaan dinamik (di jalan raya sebenar). Selain daripada  objektif ukuran, penilaian subjektif juga dikumpulkan supaya hubungan matematik boleh dilihat dalam eksperimen objektif dan subjektif. Pengukuran statik terdiri daripada perolehan data antropometri Malaysia dan pengukuran taburan tekanan pada kerusi. Pengukuran dinamik terdiri daripada ujian getaran pada keseluruhan jasad serta ujikaji kebolehpindahan. Semua ini telah dijalankan di lapangan dengan menggunakan subjek sebenar dalam kereta buatan Malaysia. Penilaian subjektif dilaksanakan dengan menggunakan alat yang dipercayai dan sah yang telah diiktiraf dan pra-ujikaji sebelum eksperimen sebenar dibuat.

Hari ini, postur pemandu adalah faktor penting yang perlu diambil kira dalam mereka bentuk kerusi kereta kerana pengguna lebih suka untuk memilih tempat duduk yang selesa dan selamat. Kajian ini memfokuskan kepada keselesaan postur bagi populasi pemandu kereta di Malaysia. Objektif utama kajian ini ada dua: pertama, untuk mengesyorkan julat sudut untuk keselesaan postur memandu daripada pengukuran sampel; dan kedua ialah untuk menyiasat hubungan antara data antropometri pemandu kereta dan sudut-sudut postur yang selesa.

Beberapa kajian litersi lalu telah menerbitkan kajian mengenai  ukuran postur memandu tetapi tidak dilakukan untuk populasi di Malaysia. Bilangan peserta yang mengambil bahagian dalam kajian ini adalah 40 orang. Semasa eksperimen, setiap peserta dikehendaki duduk di tempat duduk pemandu dalam postur memandu yang beliau lebih suka selesa. Pengukuran sudut akan diambil selepas lima minit setelah mereka berada dalam kedudukan yang  membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran tempat duduk dan fabrik. Dalam usaha untuk mendapatkan tahap   ketepatan data yang tinggi dan kebolehpercayaan, sendi badan akan ditandakan dengan penanda pelekat.

Sebelum itu, 11 data antropometri: kedudukan, berat,  ketinggian kedudukan, ketinggian pinggul, ketinggian lutut, bahu ke panjang siku, kedudukan ketinggian bahu, kedudukan ketinggian pinggang, keluasan pinggul, panjang siku  hingga genggaman, dan  keluasan bahu akan diukur dan direkodkan untuk setiap peserta.  Hasil daripada eksperimen, penyelidik dikehendaki untuk mencadangkan pelbagai sudut postur pilihan untuk pemanduan selesa seperti yang dicadangkan oleh subjek. Selain itu, penyelidik juga akan menunjukkan demostrasi hubungan antara sebelas data antropometri dan sudut-sudut postur selesa yang telah diukur. Akhirnya, untuk menentukan kebolehpercayaan sudut postur yang selesa diperolehi semasa eksperimen hendaklah disahkan dengan menggunakan analisis RULA dalam perisian CATIA.

Translate »