Centre for Automotive Research

 FKAB, UKM

Makmal Komputeran dan Simulasi

Secara umum, aktiviti-aktiviti kumpulan komputeran dan simulasi di pusat ini adalah memberi fokus kepada  simulasi dinamik enjin dan simulasi enjin pembakaran dalam berdasarkan analisis CFD dan FEA.

cfd1

Penyelidikan pada simulasi enjin automotif telah berterusan semasa projek sebelumnya iaitu “CNGDI Enjin dan Transmisi” pada tahun 2002 yang dibiayai oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui geran IRPA PR. Dalam projek penyelidikan ini, kumpulan kami memberikan tumpuan kepada Kajian Pembakaran dan Pencucuhan daripada Enjin Automotif CNGDI. Sehingga tahun 2009, pelbagai projek penyelidikan simulasi CFD dan FEA telah didapatkan daripada geran kerajaan contohnya; simulasi omboh enjin untuk suhu dan tekanan yang tinggi, penyuntik-palam prncucuh dan simulasi konsep kereta.

Tambahan pula, kemudahan simulasi dari segi perisian simulasi dan komputer berprestasi tinggi dalam Makmal Komputeran dan Simulasi di CAR akan memberikan peluang untuk penyelidik dan jurutera untuk menyiasat tingkah laku sistem dan komponen enjin. Pemodelan komputer dan simulasi kini boleh digunakan untuk mengurangkan kos prototaip fizikal yang mahal, memendekkan bahagian pembangunan bagi kitaran hayat produk, dan dengan ini memberikan lebih banyak masa untuk  “apa-jika” penilaian reka bentuk alternatif, mencari lebih lagi “di luar kotak” untuk idea-idea produk yang lebih inovatif.

cfd2

Dalam analisis CFD dan FEA, keputusan pemodelan sentiasa diperlukan dalam hal berkaitan skala, keadaan sempadan, pembebanan, atau gabungan ketiga-tiganya. Simulasi jenis kedua adalah berdasarkan pengiraan dan ia melibatkan mewujudkan model matematik sistem di bawah pertimbangan, penyelesaian persamaan yang mengawal tingkah laku fizikal yang mewakilkan model berkenaan, dan mentafsir keputusan dengan andaian-andaian model berkenaan.

cfd3

Dari segi reka bentuk enjin, model CAD komponen enjin dibangunkan dengan menggunakan perisian CATIA V5 dan simulasi dilakukan menggunakan perisian kelas tinggi seperti Star-CD, es-ICE, ModeFrontier (reka bentuk pengoptimuman), MSC.Patran, MSC. Nastran, MSC.Marc, MSC.ADAMS, COMSOL Multiphysic, MATLAB dan Perisian Simulasi Enjin Lotus.

cfd4
Simulasi Dinamik Enjin

cfd5
Penjanaan Jejaring Bergerak

Translate »