Centre for Automotive Research

 FKAB, UKM

Hakcipta

Hakcipta

Hakcipta © Pusat Penyelidikan Automotif (CAR) 2016

Semua aspek laman web untuk Pusat Penyelidikan Automotif (CAR) – reka bentuk , teks, grafik, aplikasi , perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hak cipta Pusat Penyelidikan Automotif (CAR) dan sekutu-sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologi.

Dengan mengakses laman web Pusat Penyelidikan Automotif (CAR) , anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk digunakan pada penggunaan peribadi , bukan komersil sahaja. Mana-mana aspek laman web ini tidak boleh diterbitkan semula dalam apa jua bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman , tanpa kebenaran dari Pusat Penyelidikan Automotif (CAR).

Translate »