Centre for Automotive Research

 FKAB, UKM

Hubungi Kami

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Prof. Dr. Dzuraidah Abd Wahab

Ketua
Pusat Penyelidikan Automotif
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
MALAYSIA

Telefon: +603-8921 6118
Faks: +603-8921 6452
E-mail: dzuraidah@ukm.edu.my

 

Translate »