Trends in Automotive Research

Butiran

Pengarang: Shahrum Abdullah, Rozli Zulkifli, Sallehuddin Mohamed Haris, Mohd Zaki Nuawi, Zulkifli Mohd Nopiah, Azli Arifin and Wan Mohd Faizal Wan Mahmood
Penerbit: Trans Tech Publications Inc.
Tahun: 2012
Jumlah Halaman: 370
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Ringkasan

Isu khas Trend Penyelidikan Automotif ini mengandungi kertas kerja yang menyumbang kepada persidangan Regional Conference on Automotive Research (ReCAR), yang diadakan pada 14 dan 15 Disember 2011, di Kuala Lumpur, Malaysia. Persidangan ini dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan Automotif (CAR), Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia. Persidangan ini memberi tumpuan kepada tema “Inspiring Ideas and Nurturing Innovationin Automotive Research” dan profesional kejuruteraan, ahli akademik dan penyelidik dari Asia Tenggara, Asia, Iran, Sudan, Kanada, Jerman dan Australia membentangkan perkembangan baru, hasil penyelidikan, dan perspektif masa depan kejuruteraan automotif dan isu-isu yang berkaitan. Liputan ini merangkumi pencirian bahan; pengiraan dan eksperimen mekanik; pembuatan termaju dalam industri automotif; pemprosesan isyarat dan elektronik automotif; pemodelan matematik dan pengoptimuman; bunyi , getaran, dan hingar; bahan api dan pembakaran; dinamik kenderaan dan mekatronik; reka bentuk automotif, teknologi hijau, keselamatan, keselesaan dan ergonomik; dan topik-topik lain. [ISBN-13: 978-3-03785-413-6]

Translate »