Elite Circle

Objective : 

Tarikh :

Sinopsis : Terdiri daripada pelajar yang mempunyai produk atau perkhidmatan sendiri untuk diniagakan atau telah berniaga lebih dari satu tahun.

Link :

Gambar: 

Peserta: 10 orang