RUNDINGCARA EKS (CMIE2036)

RUNDINGCARA EKS (CMIE2036)

 6 KREDIT (Latihan Industri – Ditawarkan pada semester 3 setiap sesi)

Sinopsis:

Objektif utama kursus ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar terhadap dunia perniagaan sebenar. Kursus ini dijalankan selama tiga bulan dalam semester pendek. Sepanjang kursus ini, pelajar akan bekerja dalam kumpulan kecil (5 orang) untuk membantu sebuah enterpris kecil dan sederhana (EKS) dalam membangunkan perniagaan mereka. Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran melalui pengalaman. Setiap kumpulan pelajar akan dipantau oleh seorang penyelia di UKM yang terdiri daripada pensyarah, disamping bekerja secara langsung dengan usahawan EKS tersebut. Semasa latihan, pelajar akan melakukan pelbagai aktiviti yang berkenaan untuk membantu EKS. Di awal latihan, pelajar akan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan EKS serta melakukan aktiviti penyelidikan pasaran untuk mereka. Hasil dapatan kajian yang dijalankan akan dikongsi dengan pemilik EKS. Seterusnya, pelajar akan mencadangkan pelan dan tindakan yang ingin mereka jalankan untuk membantu EKS tersebut. Dengan persetujuan pemilik EKS dan pemantauan penyelia, mereka akan melakukan pelbagai aktiviti seperti promosi, pengoperasian, pembangunan laman sesawang, pengurusan catatan kewangan dan lain-lain untuk menambah baik perjalanan perniagaan EKS yang dibantu. Di akhir latihan, pelajar dikehendaki mengemukakan laporan tentang latihan yang dijalani dan membuat pembentangan kepada panel penilai.

Hasil Pembelajaran Kursus:

  1. Pelajar mampu mengenalpasti, mengumpul dan menganalisa faktor-faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi prestasi enterpris kecil dan sederhana (EKS)
  2. Pelajar mampu melaksanakan penambahbaikan strategi pemasaran, prosedur operasi perniagaan dan urusan kewangan EKS
  3. Pelajar mampu mempamerkan kemahiran rundingcara EKS

cmie3033_0

cmie3033_1