Platinum Circle

Objective :

Tarikh :

Sinopsis : Kumpulan pelajar yang mempunyai produk atau perkhidmatan daripada founder / EKS untuk diniagakan dan pelajar yang telah berniaga dari enam hingga dua belas bulan.

Link :

Gambar: 

Peserta