Lawatan daripada CUCMS.

Kami telah menerima lawatan Fakulti Farmasi, CUCMS.