Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

 

KETUA-KETUA JAWATANKUASA

Jawatankuasa Penyelidikan, Penjanaan, Inovasi dan Pengkomersialan Produk

Prof. Madya Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob

 

Jawatankuasa Penerbitan Buku

Prof. Che Abdul Rahim

 

Jawatankuasa Penerbitan Makalah Jurnal

Prof. Madya Dr. Muzzneena Ahmad Mustapha

 

Jawatankuasa Publisiti dan Kolaborasi

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

 

Jawatankuasa Kebajikan

Prof. Madya Dr. Azimah Hussin