Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

SAINS SEKITARAN

Sains Sekitaran menyediakan pelajar yang berupaya menghadapi cabaran dalam mengimbangi pembangunan negara dengan kesan dan impak terhadap alam sekitar . Ia boleh dicapai melalui kursus bersifat analitik dan sistemik dalam kualiti air, udara dan tanah, ujian ketoksikan, sistem GIS dan penderiaan jauh analisis fizikal, biologi sekitaran, perundangan, ekonomi dasar dan etika sekitaran.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Kursus Elektif

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Dr. Khairiatul Mardiana Jansar

Kimia sekitaran (mardiana@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Ahmad Abas Kutty

Pengurusan ekosistem akuatik, penilaian ekosistem (abas@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Mohd. Talib Latif

Pencemaran udara dan atmosfera
(talib@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Ramlan Omar

Mikropaleontologi sekitaran (rbo@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Tukimat Lihan

Penderiaan jauh dan GIS (matt@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Zulfahmi Ali Rahman

Geosains sekitaran dan gunaan
(zarah1970@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Azhar Abdul Halim

Rawatan air dan air buangan, kualiti air, kimia alam sekitar (azharhalim@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Marlia Mohd. Hanafiah

Penilaian Kitar Hayat (LCA) dan Jejak Sekitaran (mhmarlia@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Mohd. Shahrul Mohd. Nadzir

Kualiti udara dan perubahan iklim. (shahrulnadzir@ukm.edu.my)

Dr. Wan Mohd. Razi Idris

Sains tanah sekitaran (razi@ukm.edu.my)

Dr. Nurul 'Ain Ab. Jalil

Pengurusan sisa pepejal, rawatan sisa pepejal secara biologi, penukaran sisa kepada tenaga (nurulain@ukm.edu.my)

Dr. Hani Kartini Agustar

Parasitologi (hani_ag@ukm.edu.my)

Dr. Norfazrin Mohd. Hanif

Kimia atmosfera (norfazrin@ukm.edu.my)

Syarat Kamasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik